Algemene Zaken en Middelen

Commissie Algemene Zaken en Middelen

De commissie Algemene Zaken en en Middelen adviseert over voorstellen over:

  • algemene en bestuurlijke zaken
  • belastingen
  • verordeningen
  • investeringen
  • handhaving
  • grondzaken

Deze commissie vergadert op vrijdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bekijk de vergaderkalender (incl. agenda's, notulen en/of aanvragen stukken) en/of lees de verslagen.

Commissievoorzitter: de dijkgraaf
Portefeuillehouders:

de dijkgraaf, drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer en drs. A.J.B. van der Klugt

Ambtelijk secretaris: H. Sigmond
  
Data en tijdstip 2006: 10 maart9 juni8 september en 10 november 15.00 uur
  
Categorie Ongebouwd J.A.M. Vollebregt, Bleiswijk
  A. Reijm, Nieuwerkerk a/d IJssel
Categorie Gebouwd T.P.M.  Heemskerk, Zevenhuizen
  Drs. G.J.M. Derksen, Capelle a/d IJssel
Categorie Bedrijven Drs. J.C. Van Duin, Rotterdam
Categorie Ingezetenen G. de Jonge, Rotterdam
  Ir. C.M. Mannesse, Capelle a/d IJssel
  Mr. V.C. Postma, Rotterdam
  H.T.U. Van Rijn, Rotterdam
  J. Soet, Krimpen a/d IJssel
  Drs. J.A.J.M. Oomen, Moordrecht