Agenda 10 maart 2006

Agenda 10 maart 2006

Agenda 10 maart 2006 commissie Algemene Zaken en Middelen, aanvang 15.00 uur

1 Opening
2 Mededelingen
3 Ingekomen stukken
4 Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 11 november 2005
5 Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 29 maart 2006
6

Rondvraag

7 Sluiting