Agenda 07-02-2007

Agenda 07-02-2007

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 9 oktober 2006 (bijlage)

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking
* Presentatie calamiteitenorganisatie (R. Vogelezang)

5. Ter kennisneming:
* Overzicht van de lopende keurvergunningen (bijlage)

6. Rondvraag en sluiting

7. Evaluatie territoriale commissie (besloten)