Agenda 10-10-2007

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie krimpenerwaarddistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 19 april 2007 (pdf, 62 kB)

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking
* Plaatselijke groep Krimpenerwaard (presentatie de heer B. Soldaat)
* Veenweidepact – stand van zaken (presentatie de heer J. Oostdam)

6. Ter kennisneming:
* Overzicht van de lopende keurvergunningen

7. Rondvraag en sluiting