Agenda 16-10-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Krimpenerwaard.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 17 april 2008

3. Mededelingen

4. Vragen en mededelingen vanuit het veld

5. Evaluatie territoriale commissies

6. Ter bespreking

  • Watergebiedsplan

7. Ter kennisneming

  • Overzicht van de lopende keurvergunningen

8. Rondvraag en sluiting