Agenda 17-04-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Krimpenerwaard.

1. Opening en vaststelling agenda

2a. Mededelingen

2b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

3. Ter bespreking

  • Wegenbeheer (presentatie Martijn Guichelaar)

4. Ter kennisneming:

  • Overzicht van de lopende keurvergunningen

5. Rondvraag en sluiting