Agenda 21-02-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Krimpenerwaarddistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 10 oktober 2007

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking

  • Presentatie Renovatie en herinrichting awzi Groote Zaag (Theo Peeters)

6. Ter kennisneming:

  • Overzicht van de lopende keurvergunningen

7. Rondvraag en sluiting