Agenda 04-10-2007

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie ringvaartdistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 26 april 2007 (pdf, 96 kB)

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Voortgang Zuidplaspolder

5. Ter bespreking
* Waterplan Capelle aan den IJssel (toelichting mevrouw M. Meier)

6. Ter kennisneming
* Overzicht van de lopende keurvergunningen

7. Rondvraag en sluiting