Agenda 09-10-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Ringvaartdistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 10 april 2008

3. Mededelingen

4. Vragen en mededelingen vanuit het veld

5. Evaluatie territoriale commissies

6. Ter bespreking:

  • wateropgave Zuidplaspolder

7. Ter kennisneming:

  • Overzicht van de lopende keurvergunningen

8. Rondvraag en sluiting