Agenda 10-04-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Ringvaartdistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 14 februari 2008

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking:

  • op dit moment nog niet bekend

5. Ter kennisneming:

  • Overzicht van de lopende keurvergunningen

6. Rondvraag en sluiting