Agenda 14-02-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Ringvaartdistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 4 oktober 2007

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking:

  • Eendragtspolder
    Presentatie door Rene van den Berg

5. Ter kennisneming:

  • Overzicht van de lopende keurvergunningen

6. Rondvraag en sluiting