Agenda 01-02-2007

Agenda 01-02-2007

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 17 oktober 2006 (bijlage)

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking
* Presentatie calamiteitenorganisatie (R. Vogelezang)

5. Ter kennisneming
* Overzicht van de lopende keurvergunningen (bijlage)

6. Rondvraag en sluiting