Agenda 09-04-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Rottedistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 14 februari 2008

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking:

  • Risico’s buitendijks bouwen

5. Overzicht lopende keurvergunningen

6. Rondvraag en sluiting