Agenda 13-02-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Rottedistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 18 oktober 2007

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking:

  • Kralingse Plas
    Presentatie door Jack Hemelraad

5. Overzicht lopende keurvergunningen

6. Rondvraag en sluiting