Agenda 18-10-2007

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Rottedistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 4 juli 2007 (pdf, 97 kB)

3a. Mededelingen

3b. Vragen en mededelingen vanuit het veld

4. Ter bespreking:
*  Glastuinbouw (o.a. rozenkwekers, aansluiting riolering, etc.)
Presentatie door Theo Cuijpers, beleidsadviseur

5. Overzicht lopende keurvergunningen

6. Rondvraag en sluiting