Agenda 29-10-2008

Agenda voor de vergadering van de territoriale commissie Rottedistrict.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 9 april 2008

3. Mededelingen

4. Vragen en mededelingen vanuit het veld

5. Evaluatie territoriale commissies

6. Ter bespreking:

  • Beheerplan Rotte

7. Overzicht lopende keurvergunningen

8. Rondvraag en sluiting