Rottedistrict

Rottedistrict

De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Voorzitter: drs. N.M. de Rooij
Ambtelijk secretaris: W.G. Buning
 
Data en tijdstippen 2008: 13 februari, 9 april en 29 oktober 20.00 uur
  
Categorie Ongebouwd D. Bac, Moerkapelle
  J.A.M. Vollebregt, Bleiswijk
Categorie Gebouwd  Drs. A.M. van Zoelen, Rotterdam
Categorie Bedrijven Drs. M.M. Leenders, Rotterdam
Categorie Ingezetenen  Ir. B.A.S. Vester, Rotterdam
  G. De Jonge, Rotterdam
  Drs. E. Kortlandt, Zoetermeer
  J.C. Meijdam, Rotterdam

Vergaderkalender 2008
Vergaderkalender 2009