Territoriale commissies

Territoriale commissies

De territoriale commissies adviseren het college van dijkgraaf en hoogheemraden over operationale aspecten van de waterstaatszorg in het desbetreffende district. De commissies bestaan uit leden van het algemeen bestuur.

Er zijn drie commissies: Ringvaartdistrict, Rottedistrict en Krimpenerwaarddistrict.

Territoriale Commissies: