Agenda 10 maart 2006

Agenda 10 maart 2006, aanvang 09.30 uur.

Agenda 10 maart 2006 commissie Integraal Waterbeheer, aanvang 09.30 uur.

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 11 november 2005
3 Mededelingen
4 Ingekomen stukken
5 Onderwerpen buiten de agenda van de VV:
a. Rapportage waterkwaliteit in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard 2002-2003-2004 (bijlage)
b. Naar een nieuw watersysteem in de Krimpenerwaard (bijlage)
c. Stand van zaken peilbesluit Stolwijk (bijlage)
6 Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 29 maart 2006
7 Rondvraag en sluiting