Agenda 10 november 2006

Agenda 10 november 2006

Agenda 10 november 2006 commissie Integraal Waterbeheer, aanvang 09.30 uur.

Opening
2 Verslag van de vergadering van 8 september 2006 (bijlage) 
Mededelingen
Ingekomen stukken
Peilbesluit en isolatie kern Stolwijk (bijlage)
Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 29 november 2006
Rondvraag en sluiting