Integraal Waterbeheer

Integraal Waterbeheer

De commissie Integraal Waterbeheer adviseert over voorstellen over:

  • integraal waterbe­heer
  • beheer en onder­houd van watergangen
  • peilbesluiten
  • bemalings­installaties
  • riole­ringszaken
  • transport en zuivering van afvalwater
  • verwerking van zuiveringsslib

Deze commissie vergadert op vrijdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Bekijk de vergaderkalender (incl. agenda's, notulen en/of aanvragen stukken) en/of lees de verslagen.

Commissievoorzitter: drs. N.M. de Rooij
Portefeuillehouders:

drs. N.M. de Rooij en J. Klein

Ambtelijk secretaris: ing. J. Helmer
  
Data en tijdstip 2006: 10 maart9 juni8 september en 10 november 9.30 uur
  
Categorie Ongebouwd D. Bac, Moerkapelle
  W. Boer Gzn, Berkenwoude
Categorie Gebouwd W.A. Hardijzer, Moordrecht
  Drs. A.M. van Zoelen, Rotterdam
  W.  Beekman, Schoonhoven
  C. van der Velden, Krimpen a/d IJssel
Categorie Bedrijven A.M. Houweling, Krimpen a/d IJssel
Categorie Ingezetenen D.P. Van den Herik, Nieuwerkerk a/d IJssel
  B. Bruil, Capelle a/d IJssel
  J.G.J. Lorsheijd, Zoetermeer
 

A.A. Aeyelts Averink–Winsemius, Krimpen a/d IJssel

  Drs. E. Kortlandt, Zoetermeer