Krimpenerwaarddistrict 06-02-2006

Agenda van het Krimpenerwaarddistrict van 6 februari 2006.

Agenda 6 februari 2006, aanvang 19.30 uur.

1 Opening en vaststelling agenda 
2 Verslag van de vergadering van 10 oktober 2005 (bijlage) 
3a

Mededelingen :
-

3b

Vragen en mededelingen vanuit het veld:
-

4 Ter bespreking:
-
5

Ter kennisneming:
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen (bijlage)
- Overzicht projecten (bijlage)
- Ontwikkelingen langere termijn (kaart externe plannen HHSK) (bijlage)  

6

Ter toelichting:
- Vergunningverlening en Handhaving bij HHSK (Martin Vink en Henk-Jan Vochteloo)

7

Rondvraag en sluiting