Krimpenerwaarddistrict 09-10-2006

Krimpenerwaarddistrict 09-10-2006

Agenda 9 oktober 2006, aanvang 19.00 uur

Opening en vaststelling agenda 
2 Verslag van de vergadering van 19 april 2006 en bijbehorende actielijst (al verzonden)
3a 

Mededelingen

3b  Vragen en mededelingen vanuit het veld
5 Ter kennisneming:
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen (bijlage)
6 Rondvraag en sluiting