Krimpenerwaarddistrict

Krimpenerwaarddistrict

De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Voorzitter: A. de Jong
Ambtelijk secretaris: W.G. Buning
 
Vergaderdata en tijdstippen 2006: 6 februari, 19 april en 9 oktober 19.30 uur
  
Categorie Ongebouwd P. Broere, Lekkerkerk
  W. Boer Gzn, Berkenwoude
Categorie Gebouwd  Ir. W. Beekman, Schoonhoven
Categorie Bedrijven C. van der Velden, Krimpen a/d IJssel
  A.M. Houweling, Krimpen a/d IJssel
Categorie Ingezetenen

A.A. Aeyelts Averink–Winsemius, Krimpen a/d IJssel

  Ir. C.W. Veerhoek, Lekkerkerk
  Drs. A.M. Boos, Gouderak
  J. Soet, Krimpen a/d IJssel

Vergaderkalender en verslagen