Ringvaartdistrict

Ringvaartdistrict

De commissie vergadert op donderdagen. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Voorzitter: J. Klein
Ambtelijk secretaris: W.G. Buning
 
Data en tijdstippen 2006: 2 februari27 april en 5 oktober 15.00 uur
  
Categorie Ongebouwd A. Reijm, Nieuwerkerk a/d IJssel
Categorie Gebouwd T.P.M. Heemskerk, Zevenhuizen
  W.A. Hardijzer, Moordrecht
  M. Molenaar, Nieuwerkerk a/d IJssel
  Drs. G.J.M.  Derksen, Capelle ad IJssel
Categorie Bedrijven Drs. J.C. van Duin, Rotterdam
  J. Baas, Gouderak
Categorie Ingezetenen B. Bruil, Capelle a/d IJssel
  D.P. van den Herik, Nieuwerkerk a/d IJssel
  Ir. C.M. Mannesse, Capelle a/d IJssel

Vergaderkalender en verslagen