Ringvaartdistrict 02-02-2006

Agenda van het Ringvaartdictrict van 2 februari 2006.

Agenda 2 februari 2006, aanvang 15.00 uur.

1 Opening en vaststelling agenda
2 Verslag van de vergadering van 6 oktober 2005 (bijlage)
3a Mededelingen:
-
3b Vragen en mededelingen vanuit het veld:
-
4 Ter bespreking:
-
5

Ter kennisneming:
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen (bijlage)
- Overzicht projecten (bijlage)
- Ontwikkeling langere termijn (kaart externe plannen HHSK) (bijlage)

6

Ter toelichting:
- Vergunningverlening en Handhaving bij HHSK (Martin vink, Henk-Jan Vochteloo)

7 Rondvraag en sluiting