Ringvaartdistrict 05-10-2006

Ringvaartdistrict 05-10-2006

Agenda 5 oktober 2006, aanvang 15.00 uur

Opening en vaststelling agenda
2 Verslag van de vergadering van 27 april 2006 (al verzonden) en actielijst (bijlage)
3a   Mededelingen
3b

Vragen en mededelingen vanuit het veld

4

Ter bespreking:
- Mondelinge toelichting peilbesluit Gouwepark
- Stedelijk Waterplan Capelle a/d IJssel

5 Ter kennisneming:
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen (bijlage)
6

Rondvraag en sluiting