Rottedistrict 01-02-2006

Agenda van het Rottedistrict van 1 februari 2006.

Agenda 1 februari 2006, aanvang 20.00 uur.

Opening en vaststelling agenda 
2

Verslag van de vergadering van 5 oktober 2005 (bijlage)

3a Mededelingen:
-
3b Vragen en mededelingen vanuit het veld:
-
4 Ter bespreking:
-
5

Ter kennisneming:
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen (bijlage)
- Overzicht projecten (bijlage)
- Ontwikkelingen langere termijn (kaart externe plannen HHSK) (bijlage)

6

Ter inleiding:
- Vergunningverlening en handhaving bij HHSK (Eric Willemsen, Henk-Jan Vochteloo)

7 Rondvraag en sluiting