Rottedistrict 17-10-2006

Rottedistrict 17-10-2006

Agenda 17 oktober 2006, aanvang 20.00 uur

Opening en vaststelling agenda

Verslag van de vergadering van 26 april 2006 (al verzonden) en bijbehorende actielijst (bijlage)

3a  Mededelingen
3b 

Vragen en mededelingen vanuit het veld

Ter bespreking

5

Ter kennisneming
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen en bijzondere vergunningen (bijlage)

Rondvraag en sluiting