Rottedistrict

Rottedistrict

De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Voorzitter: drs. N.M. de Rooij
Ambtelijk secretaris: W.G. Buning
 
Data en tijdstippen 2006: 1 februari, 26 april en 17 oktober 20.00 uur
  
Categorie Ongebouwd D. Bac, Moerkapelle
  J.A.M. Vollebregt, Bleiswijk
Categorie Gebouwd  Drs. A.M. van Zoelen, Rotterdam
Categorie Bedrijven Drs. M.M. Leenders, Rotterdam
Categorie Ingezetenen  H.T.U. Van Rijn, Rotterdam
  Ir. B.A.S. Vester, Rotterdam
  G. De Jonge, Rotterdam
  Drs. E. Kortlandt, Zoetermeer
  J.C. Meijdam, Rotterdam

Vergaderkalender en verslagen