Waterkeringen en Wegen

Waterkeringen en Wegen

De commissie Waterkeringen en Wegen adviseert over voorstellen over:

  • aanleg, beheer en onderhoud van waterkeringen
  • instand­houding vaarwe­gen
  • wegenbeheer

Deze commissie vergadert normaliter op woensdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bekijk de vergaderkalender (incl. agenda's, notulen en/of aanvragen stukken) en/of lees de verslagen.

Commissievoorzitter: A. de Jong
Portefeuillehouders:

drs. A.J.B. van der Klugt en A. de Jong

Ambtelijk secretaris: W.G. Buning
  
Data en tijdstip 2006: 9 maart7 juni6 september en 8 november 20.00 uur
  
Categorie Ongebouwd P. Broere, Lekkerkerk
Categorie Gebouwd M. Molenaar, Nieuwerkerk a/d IJssel
Categorie Bedrijven J. Baas, Gouderak
  Drs. M.M. Leenders, Rotterdam
Categorie Ingezetenen Ir. B.A.S. Vester, Rotterdam
  Ir. C.M. Mannesse, Capelle a/d IJssel
  Ir. C.W. Veerhoek, Lekkerkerk
  Drs. A.M. Boos, Gouderak
  J.C. Meijdam, Rotterdam