Agenda 6 september 2006

Agenda 6 september 2006, aanvang 20.00 uur.

Agenda 6 september 2006 commissie Waterkeringen en Wegen, aanvang 20.00 uur.

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 7 juni 2006
3 Mededelingen
-  Verkeersmaatregelen West-Vlisterdijk te Vlist
4 Ingekomen stukken
5

Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 27 september 2006

6 Rondvraag en sluiting