Agenda 9 maart 2006

Agenda 9 maart 2006, aanvang 20.00 uur.

Agenda 9 maart 2006 commissie Waterkeringen en Wegen, aanvang 20.00 uur.

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 9 november 2005
3 Mededelingen
4 Ingekomen stukken
5 Berichtgeving Maeslandtkering
6 Onderhoud Tiendweg Oost en West te Ouderkerk a/d IJssel
7 Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 29 maart 2006
8 Rondvraag en sluiting