Commissies van advies

Het hoogheemraadschap werkt met commissies van advies.

De commissies van advies bereiden het werk voor van het algemeen bestuur en adviseren over voorstellen aan het algemeen bestuur. Er zijn twee commissies van advies: Integraal waterbeheer (IWB) en Algemene zaken en middelen (AZM). De commissies bestaan uit leden van het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) of hun vervangers (schaduwfractieleden).