Algemene Zaken en Middelen

De voorstellen die het algemeen bestuur in de verenigde vergadering behandelt, worden eerst besproken in een van vaste commissies voor advies.

Algemene Zaken en middelen

De commissie Algemene zaken en middelen (AZM) behandelt voorstellen over:

  • algemene en bestuurlijke zaken
  • belastingen
  • financiën
  • verordeningen
  • investeringen
  • handhaving
  • grondzaken
  • communicatie

Deze commissie vergadert op donderdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bekijk de vergaderkalender.

Voorzitter commissie: Chris Veldhuijsen