Integraal Waterbeheer

Deze commissie vergadert op woensdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Integraal Waterbeheer

De commissie Integraal Waterbeheer adviseert over voorstellen over:

  • integraal waterbeheer
  • beheer en onderhoud van watergangen
  • peilbesluiten
  • bemalingsinstallaties
  • rioleringszaken
  • transport en zuivering van afvalwater
  • verwerking van zuiveringsslib
  • aanleg, beheer en onderhoud waterkeringen
  • instandhouding vaarwegen
  • wegenbeheer

Deze commissie vergadert op woensdagen in het waterschapskantoor. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Bekijk de vergaderkalender.

Voorzitter commissie: dhr. A.J.B. van der Klugt

Secretaris: dhr. J. Louis