Inspreekrecht

Elke belangstellende mag inspreken bij een openbare vergadering van een van de commissies van advies of de verenigde vergadering. Daarmee kunt u de leden van het algemeen bestuur rechtstreeks toespreken. U kunt eventueel uw tekst uitreiken of deze van tevoren sturen, dan kunnen de leden meelezen terwijl u spreekt.

Inspreken bij een openbare vergadering

De spelregels over inspreken vindt u hieronder. In het algemeen is het raadzaam om u als inspreker vooraf per e-mail aan te melden bij de secretaris via secretariaat@hhsk.nl. Ook kunt u hier vragen stellen over inspreken, bijvoorbeeld over het onderwerp of bij welke vergadering u zich het best kunt aanmelden.

  1. Na de opening van de vergadering stelt de voorzitter aanwezige belangstellenden op hun verzoek in de gelegenheid in de vergadering het woord te voeren, rekening houdend met de volgende bepalingen.
  2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter of de secretaris onder vermelding van het onderwerp of agendapunt.
  3. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering. De voorzitter kan de vergadering voorstellen de inspreker het woord te geven direct voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt waarover de inspreker het woord wil voeren.
  4. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De totale spreektijd voor de insprekers is maximaal dertig minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
  5. De inspreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. 

In plaats van in te spreken kunt u ook een brief of mail sturen aan het algemeen bestuur of het college. Voor meldingen en vragen of klachten bestaat een aparte procedure.