Rekenkamercommissie

Sinds 2015 kent Schieland en de Krimpenerwaard een rekenkamercommissie. Het doel van de rekenkamercommissie is de controlefunctie van het algemeen bestuur te versterken. De samenstelling, taak en werkwijze van de commissie is in een aparte verordening geregeld.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen Schieland en de Krimpenerwaard. De rekenkamercommissie doet jaarlijks onderzoeken naar de effecten van het beleid van Schieland en de Krimpenerwaard. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • worden de gestelde doelen daadwerkelijk behaald?
  • gebeurt dat op een efficiënte manier?
  • en worden de juiste procedures gevolgd?

Hoe gaat een rekenkameronderzoek in zijn werk?

De rekenkamercommissie heeft een onderzoeksprotocol dat u rechts op deze pagina kunt downloaden. De onderzoeken van de rekenkamercommissie worden grotendeels door de eigen organisatie uitgevoerd, maar kunnen ook worden uitbesteed aan externe, gespecialiseerde, bureaus.

Wat gebeurt er met een rekenkameronderzoek?

De rekenkamercommissie bespreekt haar rapporten met het algemeen bestuur. Vervolgens kan het algemeen bestuur de aanbevelingen opdragen aan het dagelijks bestuur. De rapporten zijn na behandeling in het dagelijks bestuur openbaar.

Samenstelling rekenkamercommissie Schieland en de Krimpenerwaard

De rekenkamercommissie bestaat uit:

  • Frits Brouwer: voorzitter (extern)
  • Marvin Biljoen: lid algemeen bestuur
  • Manon Broere-van der Wees: vice-voorzitter lid algemeen bestuur
  • Jan Hendrik van Dorp: lid algemeen bestuur
  • Wim van Heemst: lid algemeen bestuur
  • Piet Boesberg: ambtelijk secretaris
Rekenkamercommissie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkwijze van de rekenkamercommissie? Dan kunt u de verordening, het onderzoeksprotocol en het reglement van orde bekijken. Hiernaast vindt u nog de afgeronde onderzoeken van de rekenkamercommissie.

Contact

Heeft u vragen over de rekenkamercommissie of heeft u suggesties voor een uit te voeren onderzoek door de rekenkamercommissie? Neem dan contact op met de heer Piet Boesberg, secretaris van de rekenkamercommissie Schieland en de Krimpenerwaard via +31 6 11 36 84 63.