Agnes van Zoelen

Agnes van Zoelen is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

A.M. van Zoelen

Agnes van Zoelen

contactgegevens

06 113 68 436

a.van.zoelen(a)hhsk.nl

Portefeuille

Watersystemen & Duurzaamheid & Innovatie

 • Waterkwantiteit
 • Waterkwaliteit, inclusief Kaderrichtlijn Water
 • Vergunningverlening waterkwaliteit en -kwantiteit (incl. grondwater en zoetwater)
 • Vaarwegbeheer (incl. nautisch beheer)
 • Programma Duurzaamheid
 • Innovatiebeleid (incl. VPdelta en VIC)
 • Emissies door derden (beleid)
 • Programma klimaatadaptatie

Projecten en lidmaatschappen/overleggen

 • Lid Commissie watersystemen van de Unie van waterschappen
 • Bestuurslid RBO Rijn-West
 • Lid Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Zoet water West Nederland
 • Klimaatadaptatie in Zuidplas, Lansingerland, Capelle a/d IJssel (Zoetermeer, Gouda en Waddinxveen)
 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling (GR) Slibverwerking 2009
 • Adviseur DB en AB Recreatieschap Rottemeren
 • Bestuurlijke Afstemmingsgroep (BAG) A16 (A20)
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)