Agnes van Zoelen

Agnes van Zoelen is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

A.M. van Zoelen

Agnes van Zoelen

contactgegevens

06 113 68 436

a.van.zoelen(a)hhsk.nl

Portefeuille

Waterkwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie

 • Waterkwaliteit, inclusief Kaderrichtlijn Water
 • Vergunningverlening waterkwaliteit
 • Afvalwaterzuiveringen en slibverwerking
 • Duurzaamheid (MVO)
 • Innovatie
 • Water in de stad Zoetermeer en Capelle a/d IJssel
 • Informatisering & automatisering
 • Water in de stad Zoetermeer en Capelle

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Sanering Kralingse Plas
 • Valorisatieprogramma
 • Lid commissie waterketen en emissies van de Unie van waterschappen
 • Lid DB gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
 • Bestuurslid RBO Rijn-West
 • Lid raad van toezicht Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
 • Lid overleg Groene Hart
 • Lid AB gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis