Hans Oosters

Hans Oosters is dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Mr. J.H. Oosters, voorzitter van het dagelijks bestuur.

Hans Oosters

Contactgegevens

Bestuurssecretariaat: 010 45 37 272

h.oosters(a)hhsk.nl

Portefeuille

Algemeen bestuurlijke & portefeuille-overstijgende zaken

 • Algemene en Juridische zaken
 • Handhaving
 • Crisisbeheersing en calamiteitenbestrijding
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie

Projecten en lidmaatschappen/overleggen

 • Huisvesting HHSK Maasboulevard
 • Pilot Ruimtelijk Instrumentarium dijkversterkingsprojecten
 • Voorzitter bestuur Unie van Waterschappen
 • Lid raad van commissarissen HVC Groep, namens de 5 aandeelhoudende waterschappen (GR slib)
 • Lid stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
 • Lid overleg dijkring 14, 15 en 44, namens de waterschappen
 • Lid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW)
 • Lid gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Lid Kring voor Waterschapsvoorzitters