Dorenda Gerts

Dorenda Gerts is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

T.M.B. Gerts

Dorenda Gerts

contactgegevens

06 212 14 571

d.gerts(a)hhsk.nl

Portefeuille

Waterkwantiteit & Publiekszaken

 • Waterkwantiteit, grondwater & zoet water
 • Vergunningverlening waterkwantiteit
 • Peilbesluiten
 • Baggeren
 • Vaarwegbeheer (incl. nautisch beheer)
 • Vergunningverleningsbeleid
 • Publiekszaken (Klachten en meldingen)

Projecten en lidmaatschappen/overleggen

 • Watergebiedsplan Krimpenerwaard
 • Restveengebied
 • Lid algemeen bestuur Regionale Belastinggroep (RBG)
 • Lid Commissie watersystemen van de Unie van waterschappen
 • Adviseur DB en AB grondbank RZG/BOZ
 • Adviseur DB en AB Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
 • Adviseur DB en AB Recreatieschap Rottemeren
 • Lid stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Zoet water West Nederland
 • Lid stuurgroep baggeren Nieuwe Waterweg
 • Deelnemer bestuurlijke tafel Ruimte Rotterdamse regio