Jos Verdoold

Jos Verdoold is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

J. Verdoold

Verdoold.jpg

contactgegevens

06 500 73 636

j.verdoold(a)hhsk.nl

Portefeuille

Financiën & ICT

  • Financiën 
  • Belasting en kostentoedeling 
  • Subsidiebeleid 
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  • Informatisering & automatisering

Projecten en lidmaatschappen/overleggen

  • Lid algemeen bestuur RBG
  • Aandeelhouder VvA Nederlandse Waterschapsbank
  • Lid AB gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
  • Deelnemer portefeuillehouderoverleg financiën HHSK, Hollandse Delta, Delfland en Rijnland
  • Lid AB Aquon