Martin van der Spek

Martin van der Spek is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

M. van der Spek

VanDerSpek.jpg

contactgegevens

06 317 76 578

m.vander.spek(a)hhsk.nl

Portefeuille

Afvalwaterketen & Eigendommenbeheer

 • Afvalwaterzuiveringen
 • Slibverwerking
 • Eigendommenbeheer
 • Grondzakenbeleid
 • Cultuurhistorisch erfgoed

Projecten en lidmaatschappen/overleggen

 • Lid commissie waterketen en emissies van de Unie van waterschappen (CWE)
 • Lid AB gemeenschappelijke regeling (GR) Slibverwerking 2009
 • Rotterdamse Samenwerking Afvalwaterketen (RoSA)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Restveen (Zuidplaspolder)
 • Klimaatadaptatie in de kernen gemeenten Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard
 • Afvalwaterakkoorden
 • Themista
 • Lid Stuurgroep Groene Hart
 • Adviseur DB en AB Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
 • Bestuurlijk overleg Zuidplas (BOZ)
 • Adviseur DB en AB grondbank RZG/BOZ