Miriam van Kuijk

Miriam van Kuijk is secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

M.J.H. van Kuijk

Miriam van Kuijk

contactgegevens

010 45 37 265

m.van.kuijk(a)hhsk.nl

De secretaris-directeur staat het college bij en is tevens eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Zij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur en ondertekent naast de voorzitter alle stukken die van het bestuur uitgaan.