Paul van den Eijnden

Paul van den Eijnden is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

P.F.J. van den Eijnden

Paul van den Eijnden

contactgegevens  

06 31 654 102      

p.vanden.eijnden(a)hhsk.nl  

Portefeuille  

Waterveiligheid & Wegen  

 • Waterkeringen, inclusief zorgplicht
 • Vergunningverlening waterkeringen & wegen
 • Wegenbeheer
 • Muskusrattenbeheer
 • Water in de stad Rotterdam
 • Eigendommenbeheer
 • Cultuurhistorisch erfgoed
 • Grondzaken

Projecten en lidmaatschappen/overleggen      

 • Dijkversterking Krimpen
 • Dijkverbetering Capelle-Moordrecht
 • Lid commissie waterkeringen van de Unie van waterschappen
 • Lid commissie wegenbeheer van de Unie van waterschappen
 • Lid AB Aquon
 • Lid Gemene Rekening Muskusrattenbeheer
 • Deelnemer portefeuillehouderoverleg Verkeer & vervoer Midden-Holland
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Climate Initiative gemeente Rotterdam
 • Deelnemer Provinciaal Verkeer en Vervoerberaad