Paul van den Eijnden

Paul van den Eijnden is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

P.F.J. van den Eijnden

Paul van den Eijnden

contactgegevens  

06 316 54 102      

p.vanden.eijnden(a)hhsk.nl  

Portefeuille  

Waterveiligheid & Wegen  

 • Waterkeringen, inclusief zorgplicht
 • Vergunningverlening waterkeringen
 • Vergunningverlening wegen
 • Wegenbeheer
 • Muskusrattenbeheer

Projecten en lidmaatschappen/overleggen

 • Lid commissie waterkeringen van de Unie van waterschappen (CWK)
 • Lid commissie wegenbeheer van de Unie van waterschappen (CWB)
 • Lid Gemene Rekening Muskusrattenbeheer
 • Deelnemer portefeuillehouderoverleg Verkeer & vervoer Midden-Holland
 • Deelnemer Provinciaal Verkeer en Vervoerberaad
 • Klimaatadaptatie in de stad Rotterdam
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Water & Klimaat gemeente Rotterdam
 • Dijkversterking KIJK