Toon van der Klugt

Toon van der Klugt is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en waarnemend dijkgraaf.

Drs. A.J.B. van der Klugt

Toon van der Klugt

contactgegevens

06 11 368 449

t.vander.klugt(a)hhsk.nl

Portefeuille

Financiën, Bedrijfsvoering  & Samenwerking

 • Financiën
 • Belastingen & kostentoedeling
 • Subsidiebeleid
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Facilitaire Zaken
 • Samenwerking in brede zin (gemeenten, waterschappen, verbonden partijen)
 • Internationale samenwerking

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Dijkversterkingsproject Gouderak – Ouderkerk
 • Project zakslotengebied Bergse Linker Rottekade
 • Lid Algemene ledenvergadering Unie van Waterschappen.
 • Lid dagelijks bestuur (voorzitter) Regionale Belastinggroep (RBG)
 • Aandeelhouder VvA Nederlandse Waterschapsbank
 • Deelnemer portefeuillehouderoverleg financiën HHSK, Hollandse Delta, Delfland en Rijnland
 • Secretaris Stichting beheer registergoederen
 • Deelnemer Bestuurlijk Overleg Krimpenerwaard
 • Lid commissie bestuurlijke aangelegenheden, communicatie en financiën van de Unie van waterschappen
 • Lid commissie internationale zaken Unie van waterschappen
 • Lid ad-hoc commissie aanpassing belastingstelsel Unie van waterschappen
 • Agendalid Metropoolregio
 • Lid bestuurlijk overleg Watertafel Delfland