Toon van der Klugt

Toon van der Klugt is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en loco-dijkgraaf.

Drs. A.J.B. van der Klugt

Toon van der Klugt

contactgegevens

06 11 368 449

t.vander.klugt(a)hhsk.nl

Portefeuille

Financiën, Bedrijfsvoering  & Samenwerking

 • Financiën
 • Belastingen & kostentoedeling
 • Subsidiebeleid
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Facilitaire Zaken
 • Samenwerking in brede zin (gemeenten, waterschappen, verbonden partijen)
 • Internationale samenwerking

Projecten en lidmaatschappen/overleggen:

 • Dijkversterkingsproject Gouderak – Ouderkerk
 • Project zakslotengebied Bergse Linker Rottekade
 • Lid Algemene ledenvergadering Unie van Waterschappen.
 • Lid dagelijks bestuur (voorzitter) Regionale Belastinggroep (RBG)
 • Aandeelhouder VvA Nederlandse Waterschapsbank
 • Deelnemer portefeuillehouderoverleg financiën HHSK, Hollandse Delta, Delfland en Rijnland
 • Secretaris Stichting beheer registergoederen
 • Deelnemer Bestuurlijk Overleg Krimpenerwaard
 • Lid commissie bestuurlijke aangelegenheden, communicatie en financiën van de Unie van waterschappen
 • Lid commissie internationale zaken Unie van waterschappen
 • Lid ad-hoc commissie aanpassing belastingstelsel Unie van waterschappen
 • Agendalid Metropoolregio
 • Lid bestuurlijk overleg Watertafel Delfland