Toon van der Klugt

Toon van der Klugt is dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Drs. A.J.B. van der Klugt

Toon van der Klugt

contactgegevens

06 113 68 449

t.vander.klugt(a)hhsk.nl

Portefeuille

Bedrijfsvoering  & communicatie

 • Communicatie
 • Personele zaken
 • Facilitaire zaken
 • Juridische zaken
 • Publiekszaken (vergunningverleningsbeleid) (handhaving) (klachten en meldingen)
 • Strategische & Internationale samenwerking
 • Crisisbeheersing en veiligheidsregio
 • Programma Omgevingswet

Projecten en lidmaatschappen/overleggen

 • Lid Algemene Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Lid Commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie en Financiën UvW
 • Lid commissie internationale zaken Unie van waterschappen
 • Lid dagelijks bestuur (voorzitter) Regionale Belastinggroep (RBG)
 • Lid Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
 • Lid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW)
 • Lid Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond Drechtseden
 • Bestuurlijk Overleg Water en RO van VZHW
 • Lid bestuurlijk overleg Watertafel Delfland
 • Agendalid Metropoolregio
 • Deelnemer bestuurlijke tafel Ruimte Rotterdamse regio
 • Deelname Panorama Krimpenerwaard