Wie mogen er stemmen?

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij waterschapsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers.

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij waterschapsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Zij moeten:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Deze voorwaarden gelden ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning. Dit is onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland.

Meer hierover vindt u op de website van de Kiesraad.