Belangrijke data

Belangrijke data in verband met de waterschapsverkiezingen 2019. NB: data ter indicatie, deze kunnen nog wijzigen.

Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.


24 december 2018

Laatste dag indienen registratieverzoek  aanduiding politieke groeperingen en bijschrijving waarborgsom € 225.
Dit is niet nodig als de politieke groepering: 

  • is geregistreerd bij centraal stembureau voor TK-verkiezing;
  • ten behoeve van de vorige verkiezingen een geregistreerde aanduiding had én een kandidatenlijst heeft ingediend;
  • kiest voor blanco lijst.

NB: voor wijziging van een bestaande inschrijving moet een verzoek tot wijziging aanduiding worden ingediend.

31 december 2018
Laatste openbare kennisgeving beslissing centraal stembureau tot registratie aanduiding politieke groepering.

21 januari 2019
Kandidatenlijst gereed en betaling waarborgsom € 225 kandidatenlijst .

21/1 - 4/2
Afleggen verklaring van ondersteuning door stemgerechtigde.

04 februari 2019
Dag van de kandidaatstelling.

05/02/2019
Zitting stembureau: onderzoek kandidatenlijsten.

08/02/2019
Openbare zitting centraal stembureau, beslissing:

  • Geldigheid kandidaatstelling;
  • Nummering kandidatenlijsten.

11/02/2019
Openbaarmaking lijstnummering.

06/03/2019
Ontvangst stempas.

20/03/2019
Dag van stemming.

25/03/2019
Vaststelling uitslag.