Geborgde zetels

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel.

Geborgde zetels

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel. Op grond van de Waterschapswet dienen de genoemde organisaties een regeling op te stellen omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de volgende regelingen ontvangen:

  • van LTO Noord (pdf) (pdf, 2.4 MB) de ‘Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard door het Provinciaal Bestuur van LTO Noord Zuid-Holland'
  • van de Kamer van Koophandel (pdf) (pdf, 136 kB) de ‘Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de kamer van Koophandel'
  • van het Bosschap (pdf) (pdf, 3.2 MB) de ‘Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap als bedoeld in artikel 14, vierde lid van de Waterschapswet'

Meer informatie over de kandidaatstelling en de selectie van vertegenwoordigers vindt u op de websites: