Wettelijke basis

De regels rond de verkiezing en benoeming van de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen zijn bepaald in de Kieswet en het daaruit voortvloeiende Kiesbesluit.

Wettelijke basis

De regels rond de verkiezing en benoeming van de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen zijn bepaald in de Kieswet en het daaruit voortvloeiende Kiesbesluit. In het Waterschapsreglement (pdf, 36 kB) is het aantal bestuursleden bepaald en de verdeling van het aantal zetels over de belangencategorieën. Provinciale Staten stellen dit reglement vast.